Word MEMBER en krijg álle producten thuis geleverd met 30% korting,
Word COLLEGA, krijg álle producten thuis geleverd met 30% korting én
of;
maak gebruik van het Amway Business Owners Sales & Marketing Plan!
Member
Startpagina
ABO
MEMBER REGISTRATIE FORMULIER (NL) via van Dijken / 5779953
Gelieve alles in blokletters in te vullen
1e Bestelling:
Artikelnummer:                      Aantal:                                                            Productomschrijving:
Afleveradres, indien anders dan bovenstaande adres:
Door dit vakje aan te kruisen, verleen ik toestemming tot wederopzegging aan Amway om van onderstaande bankrekening of creditcard een bedrag af te schrijven wegens levering van Amway producten.
Banknummer:
Dit ingevulde en ondertekende formulier kan op de volgende twee manieren worden opgestuurd:

Na ingevuld en ondertekend te hebben per reguliere post naar:  Amway Nederland Ltd / Antwoordnummer 6051 / 5902 VB  Venlo

Of; na ingevuld en ondertekend te hebben, in te scannen en als bijlage per Email naar: order-nl@amway.com
Achternaam en voornaam:
Geboortedatum:   
Geslacht:
Adres:
Postcode/woonplaats:
E-mail:
Telefoonnummer:
Via ABO:    
Van Dijken / 5779953   
Exp. Date:
Datum:
Handtekening:
Creditcardnummer:
Voorwaarden: Termijn: Deze registratie is geldig voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van aanvaarding door Amway, tenzij deze registratie eerder beëindigd wordt door u of Amway op de wijze als omschreven in onderstaande alinea. Als uw eerste order, die u gelijktijdig met dit registratieformulier naar Amway opstuurt, het bedrag van Euro 60,00 te boven gaat, dan wordt u zonder kosten geregistreerd. Deze registratie kan door u verlengd worden door een verzoek tot verlenging in te dienen bij Amway en een verlengingsbijdrage te betalen voordat de registratie afloopt. Een verlengingsbijdrage hoeft niet betaald te worden indien u Amway producten of diensten koopt voor een bedrag van tenminste Euro 60,00 gedurende twaalf (12) maanden waarin u member bent. Overdraagbaarheid: Deze registratie is persoonlijk en niet overdraagbaar. Beëindiging: U of Amway kan deze registratie op ieder tijdstip om welke reden dan ook schriftelijk of per mail beëindigen. U kunt dit dan sturen naar: Amway Nederland Ltd., Postbus 383, 5900 AJ Venlo of per mail naar: order-nl@amway.com.
Ik ben bekend met de voorwaarden zoals omschreven en ga hiermee akkoord.